Tvrtka Dem Trade je značajni regionalni proizvođač kave i proizvoda na bazi kave, prepoznatljiva po vrhunskoj kvaliteti i temeljena na posebnom odabiru sirovina te primjenjenoj tehnologiji u procesu proizvodnje.

Osnovana je 1990. u Koprivnici, kao jedna od prvih privatnih pržionica na ovim prostorima čiji se kapacitet sa godinama povećavao prateći povećanje udjela na tržištu, sa brendovima: GOLD MINAS mljevena kava, BRAZILIJANA mljevena kava, GOLD Cappuccino te GOLD espresso CRVENI i GOLD exclusive arabica.

Glavna odrednica od samih početaka, a koja se zadržala sve ovo vrijeme je proizvodnja vrhunske kave i kavovina te espresso kave uz stalnu primjenu najnovijih tehnoloških znanja i opreme.

Kvalitetu našeg proizvoda, te nas same kao proizvođača, prepoznali su mnogobrojni potrašači kako u našoj tako i u nekim drugim regijama ( Slavonija, Zagreb ) te mnogobrojni regionalni i nacionalni kupci (Kaufland, InterSpar, KTC – Hrvatska, Plodine, Stanić d.o.o., Robin-trgovine d.o.o., Podravka d.d., Sloga Podravska trgovina d.o.o., itd.). Ostvaruje se izvoz u prekomorske zemelje kao što su Kanada, Amerika i Australija sa udjelom od 10-tak posto ukupne proizvodnje te stalnom tendencijom rasta.

Da bi i dalje ostali konkurentni na tržištu i spremno dočekali njegovu daljnju liberalizaciju, svakodnevno radimo na implementaciji kvalitativnih standarda ISSO i HACCP te modernizaciji proizvodnje. Paralelno sa time, planira se proširenje proizvodnog kapaciteta u skladu sa poslovnom strategijom o širenju na cjelokupno nacionalno tržište.

Vjerujemo da ćemo na taj način ostvariti osnovne preduvjete za postizanje našeg cilja, a to je da budemo jedan od vodećih proizvođača u segmentu kave i kavovina na tržištu RH.